I samværstilbuddet kommer de borgere som ikke arbejder mere, de kommer for at være sammen med ligesindede og have noget at tage sig til så dagen ikke bliver for lang.


Det er det sociale samvær der er i fokus.


Vi har forskellige faste aktiviteter:


Mandag & fredag har vi Bevægelse & Mindfulness kl. 13.15

Tirsdag har vi højt læsning kl. 13.15


Udover det faste program spiller vi spil, snakker om lette og tunge emner, er kreative og nogle gange har vi fælles projekter med Krea værkstedet og meget mere.


Samværstilbuddet har åbent mandag, tirsdag & fredag kl. 10-14.