Om autismegruppen

Hvorfor deltage i autismegruppen?
Autismegruppen er til dig, som ønsker, at få en større forståelse for din autismespektrumforstyrrelse og hvordan diagnosen påvirker dit liv og hverdag.


I gruppen vil du mødes med 6-8 andre, som alle har diagnoser inden for autismespektret. De kan have de samme udfordringer i hverdagen, som dig selv.


Ved at deltage i gruppen, kan du arbejde med dine udfordringer og selvforståelse i en gruppe, hvor alle støtter hinanden.


Autismegruppen har 3 gruppeundervisere, som er særligt uddannet til at lave gruppetilbud og har stor viden om autismespektrumforstyrrelser.


Hvad betyder en bedre selvforståelse?
En bedre selvforståelse betyder, at du får en øget
forståelse af din diagnose og de udfordringer du
oplevet i hverdagen grundet diagnosen.


Autismegruppen kan hjælpe dig til at håndtere livet med en autisme diagnose. Du vil få strategier til mestring af dine udfordringer og selvforståelse.


Find vej til Lynghuset

Mere info om autismegruppen 


Deltagelse i autismegruppen giver dig mulighed for at opnå:


 Forbedret livskvalitet.
 Større forståelse for social kontakt til andre.
 Bedre forståelse for meningsfulde relationer.
 Større viden ift. udfordringer og manglende
overskud i hverdagen.
 Øget selvforståelse for din diagnose.
 Strategier til forståelse af stress-sårbarhed.
 Forståelse for dit energi niveau og overskud.
 Møde andre mennesker med samme
diagnose.På de ugentlige gruppemøder, vil der hver gang være forskellige temaer.


De overordnede temaer er:
 Autismespektret.
 Udviklingsforstyrrelser.
 Wings Triade.
 Sanseforstyrrelser.
 Søvnforstyrrelse.
 Stress-sårbarhed.
 Psykisk sårbarhed.
 Søvnforstyrrelser og hjernekemi.
 Styrker og mestringsstrategier.


Hvert møde er bygget op på følgende måde:
 Velkommen.
 Oplæg om dagens tema.
 Pause på 5 minutter kl. 16.45.
 Fortsat oplæg om dagens tema.
 Afslutning og tak for i dag kl. 17.30

Autismegruppen
- Forstå dig selv og din autisme.


Autismegruppen er til dig, som ønsker, at få en
større forståelse for din autismespektrumforstyrrelse og hvordan diagnosen påvirker dit liv og hverdag.


Praktisk info 


Hvor og hvornår foregår autismegruppen?


Der er ikke flere forløb i 2023.


 I 2024 udbyder vi to gruppeforløb.

 

  1. gruppeforløb starter d. 6 februar 2024.
  2. gruppeforløb starter i efteråret.

    Vi holder forsamtaler i september og holdet starter 1. oktober


Gruppeforløbet varer 12 uger. I de 12 uger mødes
du med gruppen hver tirsdag kl. 16.00 til
kl. 17.30.


Møderne foregår i Lynghuset, Kirke Værløsevej 36 i Værløse.


Tilmelding og mere info


Det er muligt at ansøge om deltagelse i efterårets gruppeforløb. Dette kan ske ved henvendelse i rådgivningscafeen eller ved at kontakte en af underviserne (find kontaktoplysninger i linket nedenfor).


Rådgivningscaféen:


Skiftesporet
Lille Værløsevej 36A, Værløse
Mandage kl. 14.00-17.00


Lyspunktet
Nygårdterrasserne 221A, Farum
Torsdage kl. 14.00-17.00


Tlf. 72 16 51 45
Mail: r.cafe@furesoe.dk


Du kan også kontakte underviserne direkte:


Charlotte Kier
Tlf. 72 16 42 81
Mail: chki@furesoe.dk


Janni Pedersen 

Tlf. Nummer følger snarest 
Email: jped@furesoe.dk


unsplash