Hvad er ASF-klubben?

Vi er en klub for borgere med autisme, hvor målgruppen er normaltbegavede unge over 18 år med ASF (autismespektrumforstyrrelser).


Formålet med klubben er at møde andre ligestillede unge mennesker i en ligeværdig og god atmosfære.


 • Skabe et samlingssted der giver mulighed for erfaringsudveksling omkring det at have og leve med en diagnose.
 • Støtte, træne og styrke den enkelte i sociale færdigheder samt øge den enkeltes selvforståelse.
 • Skabe en ramme om fælles aktiviteter, både indenfor kultur, sport og socialt.


Klubben tilbyder


 • Madlavning
 • Fællesspisning
 • Socialtræning
 • Forudsigelighed og tryghed
 • Mulighed for opbygning af venskaber
 • Fælles aktiviteter, blandt andet 
  computerspil, KREA-værksted, bagning, fitness og bordtennis.

  

Visitation


Du skal visiteres til klubtilbuddet.

Derfor skal du rette henvendelse til din sagsbehandler i Furesø Kommune eller til Rådgivningscaféen.

 


unsplash