Individuel støtte   
                         

Støtten kan eksempelvis indeholde
hjælp til at varetage dagligdagens opgaver i og uden for hjemmet, støtte til behandling, støttende samtaler, støtte til møder og aftaler, støtte til netværk og relationer, støtte til planlægning og målsætning m.v.


Støtten kan foregå både i- og udenfor dit hjem og omfanget af støtten er individuel. Nogle borgere mødes fast en eller flere gange om ugen med deres borgervejleder, mens andre aftaler støtten løbende.

Kontakt 

Henvendelser omkring borgervejledning kan ske til Rådgivningscaféen, eller ved kontakt til din egen borgervejleder, hvis du allerede er visiteret.


Kontakt til Rådgivningscaféen


 

Begge typer henvendelser besvares  først i åbningstiden

Gruppetilbud

Støtten kan også gives i grupper, alene eller som supplement til din individuelle støtte . Rådgivningscaféen kan henvise til aktuelle gruppeforløb eller aktiviteter i grupper.

Temaerne og aktiviteterne i grupperne spænder vidt.

Læs mere under de enkelte afdelinger 


AFDELINGEN FOR BORGERE  MED GENNEMGRIBENDE UDVIKLINGSFORSTYRRELSER


AFDELINGEN FOR SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE BORGERE


Åbningstider

Åbningstider i Rådgivningscaféen, hvor du kan henvende dig om borgervejledning (Du kan ringe eller møde op fysisk):

 

Skiftesporet

Lille Værløsevej 36 A, Værløse

Mandag kl. 14-17 

 

Lyspunktet

Nygårdterrasserne 221A, Farum

Torsdag kl. 14-17.

 

Rådgivningscaféen har lukket søn- og helligdage.

Støtte i hverdagen


Som borger i Furesø Kommune kan du få bevilget støtte i hverdagen, hvis du har et særligt behov for dette. 


Støtten er et samarbejde mellem dig og en borgervejleder fra kommunen. Formålet kan variere meget, det afhænger af dine individuelle behov.


Du kan få støtte individuelt eller i en gruppe. Det har traditionelt været mest almindeligt at modtage individuel støtte, men de senere år er vi begyndt at tilbyde flere gruppeforløb.

Kontaktordningen


Kontaktordningen er et tilbud til dig, der kan få brug for at tale med en støttekontaktperson om aftenen, i nattetimerne eller i weekenden.


LÆS MERE OM TILBUDDET HERunsplash