Samvær og beskæftigelse


Vi tilbyder produktionsrettet beskæftigelse i vores værksteder i Lynghuset.
Herudover har vi tilbud om aktiviteter i fritiden, herunder klub- og samværstilbud.


Tilbuddet er for borgere i målgruppen for

afdelingen for borgere med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. (Udviklingshæmning og autisme)


Tilbud til borgere med udviklingshæmning/

kognitiv funktionsnedsættelse

Lynghuset beskæftigelse


Vi tilbyder beskæftigelse efter servicelovens §103
til borgere med kognitive funktionsnedsættelser.

I Lynghuset har vi flere værksteder inden for produktion, som er åbne i dagtimerne. 


Læs mere om Lynghusets beskæftigelse her 


Du kommer i kontakt med os via

Rådgivningscaféen.


Lynghuset klub og samvær


Vi tilbyder hyggeligt samvær og aktiviteter i dagtimerne for borgere med kognitive funktionsnedsættelser, som er uden for den erhversaktive alder, eller som af anden grund ikke kan varetage beskæftigelse. 


Vi tilbyder desuden samvær og aktiviteter i vores aftenklub, som et fritidstilbud til borgere i alle aldre. 


Læs mere om Lynghuset klub og samvær her. 


Du kommer i kontakt med os via

Rådgivningscaféen.


Tilbud til borgere med autisme

ASF-klubben


ASF-klubben er et tilbud til borgere med Autismespektrumforstyrrelser.

Klubben er en del af Furesø Kommunes helhedsorienterede autismeindsats.


Klubben har åbent to gange om ugen, tirsdag og torsdag eftermiddag/aften.


Klubben er et visiteret tilbud gennem Furesø Kommune.
Kontakt Rådgivningscaféen 


Læs mere om ASF-klubben her


unsplash