Frivillige sociale aktiviteter i Furesø Kommune


Via linket finder du et overblik over frivillige sociale aktiviteter i Furesø Kommune.

Du kan bruge det til at finde relevante tilbud til dig selv, en pårørende eller hvis du er ansat i kommunen en borger eller familie, som du ved har behovet.

Du finder frem til det rette tilbud ved at klikke på ”Næste” og sætte flueben de relevante steder. Herefter kan du/I vælge de mest motiverende og understøttende tiltag og tage direkte kontakt til de respektive steder.

Besvarelsen med mulige tilbud bliver sendt til din mail efterfølgende.


Ved spørgsmål kontakt udviklingskonsulent Marie Stockmarr, Center for Børn og Voksne, mst8@furesoe.dk


Søg frivillige sociale aktiviteter i Furesø Kommune her
NYHEDER FRA SPECIALISEREDE INDSATSER 18+

unsplash