I samarbejde mellem borgere fra afdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere i Furesø kommune og kunstmuseet Skovhuset Kunst og Natur, er der, med støttemidler fra kulturmetropolen og indsatsen ”Et bedre liv med kultur”, blevet skabt en unik platform for kreativ udfoldelse og udveksling af idéer.


Skovhuset Kunst & Kultur har inviteret en gruppe borgere fra afdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere til at deltage på et særligt voksenhold, hvor de kan udforske kunsten og udtrykke sig gennem forskellige kunstneriske udtryksformer.


Det unikke ved dette samarbejde ligger ikke kun i den kreative udfoldelse, men også i den sociale integration og inklusion, som det fremmer.


Deltagerne fra afdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere får mulighed for at fremme livskvalitet og trivsel gennem kunsten og føle sig værdsatte og anerkendte i et kunstnerisk miljø, samtidig med at de deler deres egne unikke perspektiver og erfaringer med resten af gruppen.


Borgere fra afdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere, der har deltaget i voksenholdet, udtrykker også deres entusiasme og taknemmelighed for denne særlige mulighed.


Samarbejdet mellem borgere fra afdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere og kunstmuseet Skovhuset Kunst & Kultur er et inspirerende eksempel på, hvordan kunsten kan fungere som et redskab til at skabe forbindelser, fremme inklusion og styrke fællesskabet.


Læs artiklen "Kunstnerlysten får frit løb" fra Sjællanske Nyheder


Link til kunstmuseet Skovhuset Kunst & Kultur 

NYHEDER FRA SPECIALISEREDE INDSATSER 18+

Udstilling af værker lavet af deltagere fra Skovhuset

Kunst & Naturs voksenholdAfdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere i Furesø kommune samarbejder med en række frivillige organisationer og private aktører

om forskellige tilbud og aktiviteter.


Du kommer i kontakt med afdelingen Socialpsykiatri og udsatte borgere via Rådgivningscaféen.unsplash